Facebook
Twitter
Artykuł

Dyrektywa zwiększa udział OZE

Fot. www.fickr.com Fot. www.fickr.com

05-10-2010

Obecnie najważniejszym obowiązującym w Unii aktem prawnym związanym z odnawialnymi źródłami energii (OZE) jest dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

Dyrektywa ustanawia zwiększenie udziału OZE z obecnego 8,5% do 20% w całkowitym zużyciu energii w UE i ustala obowiązkowe cele krajowe w zakresie odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii finalnej oraz w sektorze transportu: Polska 15%. Czas realizacji wytycznych to rok 2020.

Ponadto ustanawia wymóg zmniejszenia barier administracyjnych i legislacyjnych dla OZE, w tym ułatwienia dostępu energii z OZE do sieci elektroenergetycznej, stymuluje tworzenie mechanizmów wsparcia pomiędzy państwami członkowskimi i nakłada obowiązek lepszego dostępu do informacji oraz szkoleń w tematyce OZE.

Dyrektywa zapewnia zasady zrównoważonego rozwoju dla biopaliw, a także gwarantuje państwom członkowskim elastyczność założonych celów, transfer statystyczny i możliwość realizacji wspólnych projektów z państwami trzecimi.

Ponadto nakłada obowiązek przyjęcia Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (tzw. Action Plan).

 

Oprac. MB

 

Źródło

Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 


Ostatnie artykuły