Facebook
Twitter
Dotacje na OZE
Lista dokumentów
 • Dyrektywa o efektywności energetycznej a nasze portfele

  Dyrektywa o efektywności energetycznej a nasze portfele

  Parlament EU przyjął we wtorek dyrektywę o efektywności energetycznej. Niestety, budzi ona wiele kontrowersji i jest określana jako „mało ambitna”.

 • Uwaga Warszawa! Są dotacje na zakup pomp ciepła!

  Uwaga Warszawa! Są dotacje na zakup pomp ciepła!

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na zadania pn. „Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW”. Dotacje dotyczą tylko województwa mazowieckiego.

 • Wsparcie źródeł odnawialnych na nowych zasadach

  Wsparcie źródeł odnawialnych na nowych zasadach

  Długo wyczekiwany pakiet projektów ustaw, mających na celu reformę systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce został opublikowany 22 grudnia 2011 i od tej pory stał się przedmiotem wielu dyskusji w branży. Jakie będą nowe prawa i obowiązki, kto zyska, a kto straci? - przybliżamy podstawowe zasady wsparcia OZE w świetle projektowanych zmian.

 • Szwajcaria finansuje kolektory w Małopolsce

  Szwajcaria finansuje kolektory w Małopolsce

  Cztery małopolskie gminy skorzystają ze szwajcarskiej pomocy rządowej. Blisko 4 tysięcy instalacji solarnych zostanie zamontowanych w Niepołomicach, Wieliczce, Kawinie oraz Kłaju. Skorzystają zarówno osoby prywatne, jak i samorządy.

 • Opole ma ponad 50 mln na OZE

  Opole ma ponad 50 mln na OZE

  Na gminy Opolszczyzny czeka ponad 50 mln zł. Urząd Marszałkowski dofinansuje inwestycje w energię odnawialną i gospodarkę wodno- ściekową.

 • Na kolektory poszło już 83 mln

  Na kolektory poszło już 83 mln

  Przez ostatnie dwa lata Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wydał na dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych 83 mln zł. Do 2015 r. wypłaci jeszcze 214,3 mln.

 • Każdy dom z kolektorem

  Każdy dom z kolektorem

  Dzięki wsparciu z Unii udało się zainstalować 7395 m kw. kolektorów słonecznych na 1396 budynkach. Na akcji skorzystało aż 6,5 tys. mieszkańców 4 małych gmin województwa mazowieckiego.

 • Pieniądze dla firm, które chcą oszczędzać energię

  Pieniądze dla firm, które chcą oszczędzać energię

  Małe i średnie przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pożyczkę z Agencji Rozwoju Przemysłu na energooszczędne inwestycje, m.in.: ocieplenie budynku, zakup kolektorów słonecznych czy przeprowadzenie audytu energetycznego.

 • 110 milionów na kolektory słoneczne

  110 milionów na kolektory słoneczne

  Dzięki wsparciu ze Szwajcarii w Polsce pojawią się instalacje solarne aż na 17 tysiącach budynków prywatnych i 200 publicznych – jak szkoły czy szpitale.

 • Powróciły pieniądze na termomodernizację

  Powróciły pieniądze na termomodernizację

  Znów można korzystać z premii termomodernizacyjnej. Po okresowym braku pieniędzy na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów, banki mogły wznowić przyjmowanie wniosków.

 • 45 milionów na sieć energetyczną dla wiatrowni

  45 milionów na sieć energetyczną dla wiatrowni

  Jeszcze w tym miesiącu NFOŚiGW ogłosi konkurs na budowę sieci energetycznej w celu przyłączenia energetyki wiatrowej. Na inwestorów czeka w sumie 45 mln zł.

 • Na Mazowszan czekają dotacje na kolektory

  Na Mazowszan czekają dotacje na kolektory

  Mieszkańcy Mazowsza mogą się ubiegać dotację na zakup kolektorów słonecznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił właśnie specjalny program.

 • Szwajcaria dała kasę na kolektory

  Szwajcaria dała kasę na kolektory

  Powiat suski zakupi i zamontuje 2340 kolektorów słonecznych na dachach prywatnych posesji. Pieniądze na ten cel pozyskał z Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy.

 • 400 milionów na energię wiatrową

  400 milionów na energię wiatrową

  Jesienią ruszy nabór wniosków o dofinansowanie budowy elektrowni wiatrowych. O pieniądze mogą się starać operatorzy sieci elektro-energetycznych i deweloperzy farm wiatrowych, którzy budują przyłączenia do Krajowej Sieci Energetycznej na swój koszt.

 • 6 milionów dla Grodziska Mazowieckiego

  6 milionów dla Grodziska Mazowieckiego

  Mieszkańcy Grodziska mają powód do radości. Unia przyznała miastu 6 mln zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach.

 • Grube miliony na OZE w Podlaskiem

  Grube miliony na OZE w Podlaskiem

  Ponad 56,6 mln zł wynosi budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pieniądze zostanę przeznaczone na dofinansowanie takich inwestycji, jak: elektrownie wodne, biogazownie i małe elektrownie wiatrowe. Wnioski o dotacje można składać do 20 października.

 • W kujawsko - pomorskim mają kasę na OZE

  W kujawsko - pomorskim mają kasę na OZE

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił czwarty nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Coraz więcej dofinansowań na pompy ciepła

  Coraz więcej dofinansowań na pompy ciepła

  Kolejne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzają dofinansowania na pompy ciepła dla osób fizycznych. Dotacje przyznawane są nie tylko na zakup urządzeń, ale także na ich montaż czy wykonanie odwiertów.

 • 300 milionów na likwidację szamb

  300 milionów na likwidację szamb

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który do niedawna wspierał zakup i montaż kolektorów, wyszedł z kolejną ekologiczną inicjatywą. Tym razem można starać się o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Ta gmina dopłaca do kolektorów, pomp i wiatraków

  Ta gmina dopłaca do kolektorów, pomp i wiatraków

  Gmina Kleszczów (powiat bełchatowski) dotuje instalację odnawialnych źródeł energii. Z dofinansowania mogą skorzystać mieszkańcy i przedsiębiorcy

 • Dali miliard na OZE. Zobacz komu

  Dali miliard na OZE. Zobacz komu

  Decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 65 projektów otrzyma wsparcie w formie pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii i kogenerację.

 • Kończy się kasa na energię słoneczną i wodną

  Kończy się kasa na energię słoneczną i wodną

  Choć do końca unijnej perspektywy budżetowej 2007-2013 zostały ponad dwa lata, większość środków na odnawialne źródła energii jest na wyczerpaniu. Pieniądze na dotacje energii ze słońca i wody mają jeszcze tylko Zachodnie Pomorze i Podlasie.

 • 400 milionów czeka na producentów energii wiatrowej

  400 milionów czeka na producentów energii wiatrowej

  Firmy zajmujące się produkcją energii wiatrowej oraz operatorzy energetyczni mają szansę na dotację na rozbudowę sieci energetycznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel 400 mln zł. Specjalny program rusza we wrześniu.

 • Więcej energii odnawialnej na wsiach

  Więcej energii odnawialnej na wsiach

  W ministerstwie rolnictwa powstał zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie modelowych rozwiązań pozwalających na wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy.

 • Jest kasa na rozwój OZE w Polsce

  Jest kasa na rozwój OZE w Polsce

  Bank Światowy i Ministerstwo Finansów podpisały umowę o 750 mln euro pożyczki na wsparcie polskiego programu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych.

 • 35 milionów na OZE w Zachodniopomorskim

  35 milionów na OZE w Zachodniopomorskim

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 • 66 milionów dla Dolnego Śląska

  66 milionów dla Dolnego Śląska

  Dolnośląskie firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych na energię wodną i biomasę.

 • Większe szanse na dopłatę do kolektora

  Większe szanse na dopłatę do kolektora

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył możliwość uzyskania dopłaty do zakupu i instalacji kolektora słonecznego w domu jednorodzinnym.

 • 30 milionów na OZE

  30 milionów na OZE

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył 30 milionów złotych na III edycję konkursu wspierającego rozwój energii ze źródeł odnawialnych.

 • Niskoprocentowe kredyty na domy energooszczędne!

  Niskoprocentowe kredyty na domy energooszczędne!

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraził zgodę na uruchomienie pilotażowej bankowej linii kredytowej o nazwie „Dom energooszczędny”. Będzie ona przeznaczona na kredyty związane z budową obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

 • Kolektory dla Grodziska Mazowieckiego

  Kolektory dla Grodziska Mazowieckiego

  Jeszcze w tym roku ma zapaść decyzja w sprawie dofinansowania zakupu i instalacji kolektorów słonecznych dla ponad 400 mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki.

 • Białystok ma pieniądze na OZE

  Białystok ma pieniądze na OZE

  Prawie 6,5 mln zł pożyczki dla WFOŚiGW w Białymstoku zobowiązał się udzielić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji w województwie podlaskim.

 • Dotacje na termomodernizacje

  Dotacje na termomodernizacje

  Na przełomie marca i kwietnia ruszy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu pt. „System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

 • Rządowe wsparcie dla zielonych technologii

  Rządowe wsparcie dla zielonych technologii

  Firmy z polskimi zielonymi technologiami mogą ubiegać się o udział w drugiej edycji projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii i rządowe wsparcie w transferze nowatorskich rozwiązań na najbardziej obiecujące rynki zagraniczne.

 • Większa pula na zielone inwestycje

  Większa pula na zielone inwestycje

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył środki przeznaczone na dofinansowanie zielonych inwestycji - ze 104 na 181 mln zł.

 • Producenci kolektorów odsyłają po dotacje

  Producenci kolektorów odsyłają po dotacje

  Wiodący producenci kolektorów słonecznych zrzeszyli się w projekcie Dotacje na kolektory, by ułatwić inwestorom korzystanie z dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Kredyty z dotacją na kolektory słoneczne

  Kredyty z dotacją na kolektory słoneczne

  Na mocy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niektóre banki mogą udzielać 45-procentowej dotacji na projekt, zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych.

 • Na kolektory są kredyty z dopłatą

  Na kolektory są kredyty z dopłatą

  Kolektory słoneczne na kredyt i z dopłatą do 45% kosztów kwalifikowanych? Taką możliwość stworzyła swoim klientom Energa.

 • 50 milionów do rozdania

  50 milionów do rozdania

  Małe i średnie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska mogą starać się o pożyczkę na zakup nowych lub modernizację istniejących urządzeń do budowy elektrowni wodnych, wiatrowych i instalacji solarnych. Projekty nie mogą przekroczyć kwoty 10 mln zł.

 • Ponad 100 milionów na urządzenia wykorzystujące OZE

  Ponad 100 milionów na urządzenia wykorzystujące OZE

  Firmy z branży energetyki odnawialnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii mogą starać się o dofinansowanie. Jeden projekt może otrzymać nawet 30 milionów dotacji.

 • 33 miliony na OZE w województwie pomorskim

  33 miliony na OZE w województwie pomorskim

  Ponad dwa tysiące urządzeń solarnych na budynkach prywatnych i użyteczności publiczne oraz wymiana instalacji grzewczych ? to wszystko dzięki dotacjom, jakie na 14 projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii pozyskało województwo pomorskie. Przedsięwzięcia o wartości prawie 48 mln zł otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 33 mln zł.