Facebook
Twitter
Artykuł

19 marca 2014r.: Praktyczne aspekty inwestycji w fotowoltaikę

10-03-2014

Instytut OZE Sp. z o.o. zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu: PRAKTYCZNE ASPEKTY INWESTYCJI W FOTOWOLTAIKĘ, które odbędzie się 19 marca 2014 r. w Hali Targów Kielce, ul. Zakładowa 1 i towarzyszyć będzie XII Targom Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia.


Prezentacje poprowadzą eksperci z branży Odnawialnych Źródeł Energii, m.in. z Instytut OZE Sp. z o.o. – firmy realizującej na co dzień inwestycje OZE m.in. farmy fotowoltaiczne.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 
10:00 – 11:30  

Projekt Ustawy o OZE oraz główne bariery rozwoju PV w Polsce 

Kluczowe elementy najnowszego projektu Ustawy o OZE

System wsparcia PV wynikający z ustawy

Warunki przyłączenia do sieci

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Podatek od nieruchomości, zmiana przeznaczenia gruntów klas I-III

 

11:45 – 12:30

Mechanizmy wsparcia finansowego obecnie oraz w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Programy Operacyjne, Regionalne Programy Operacyjne, Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Szwajcarsko – Polski Program współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski

 

12:30 – 13:30

Rynek energii elektrycznej z OZE Prawo Energetyczne

Opłata zastępcza

Świadectwa pochodzenia

 

13:45 – 14:30

Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego 

Koncepcja techniczna inwestycji

Postępowanie Środowiskowe

Decyzja lokalizacyjna

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Pozwolenie na budowę

 

14:30 – 15:00

Identyfikacja potencjału energii słonecznej – mapy solarne 

Przykład projektu dla obszarów zurbanizowanych (energetyka prosumencka)

Przykład projektu dla obszarów niezurbanizowanych (farmy PV)

 

15:00  - 15:30

  Dyskusja 


Szkolenie poprowadzą eksperci z branży OZE, specjalizujący się w realizacji projektów PV: Łukasz Kalina – Kierownik Projektu, Instytut OZE Sp. z o.o. Artur Pawelec – Koordynator prac projektowo-wdrożeniowych, PV Lab Sp. z o.o.Mirosław Kimla – Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Instytut OZE Sp. z o.o

 

Koszt szkolenia: 400 PLN + 23% ZŁ VAT ZA OSOBĘ
Rabaty: 
20% - 320 PLN + 23 ZŁ VAT za osobę (zgłoszenie do dnia 28.02.2014)

Kontakt z organizatorem:

Kamila Kunecka

Tel.: 41 301 00 23

kamila.kunecka@ioze.pl

www.ioze.pl

Ostatnie artykuły